ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียและแอนิเมชั่นพร้อมโต๊ะเก้าอี้ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๒๕ ชุด
รายละเอียด

 ประกาศ  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียและแอนิเมชั่นพร้อมโต๊ะเก้าอี้  ตำบลสะเดียง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน ๒๕ ชุด

 โพสต์เมื่อ 15 ก.ย. 2558
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 ZKnysnoRz2fodA8xKSZE2015-09-16_14-24-04.PDF
เอกสาร 2 Ac7lzaLBu0k3C3Z8GPsL2015-09-16_14-19-04.pdf
เอกสาร 3 wUsQJbucd3xlApEVOCd22015-09-16_14-19-01.PDF