ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ ระบบ
รายละเอียด

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   การซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน ๑ ระบบ

 โพสต์เมื่อ 23 ก.ย. 2558
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 flZ1HunzaTiqNqYffhh12015-09-23_16-13-22.pdf
เอกสาร 2 BzLU0JRHv4xuBZbIRLlH2015-09-23_16-13-25.pdf
เอกสาร 3 9zhAjSRRtfDdmZzLISlb2015-09-23_16-13-31.PDF
เอกสาร 4 ljeopYWF4FpjrBQRBCGS2015-09-23_16-13-40.pdf