ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดโลหะแผ่นไฮดรอริก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง
รายละเอียด

ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดโลหะแผ่นไฮดรอริก  ตำบลสะเดียง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน  ๑  เครื่อง

 โพสต์เมื่อ 28 ก.ย. 2558
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 525nT47WM7p9HervhiRB2015-09-29_18-17-09.PDF