ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียและแอนิเมชั่นพร้อมโต๊ะเก้าอี้ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๒๕ ชุด
รายละเอียด

ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียและแอนิเมชั่นพร้อมโต๊ะเก้าอี้ ตำบลสะเดียง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน  ๒๕  ชุด

 โพสต์เมื่อ 28 ก.ย. 2558
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 wVNO2F09GJT3GVFVPV802015-09-29_18-16-40.PDF