ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ คัน
รายละเอียด

ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์  ตำบลสะเดียง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน  ๑  คัน

 โพสต์เมื่อ 28 ก.ย. 2558
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 B8bG5b5ltb7328i3GS4u2015-09-29_18-16-56.PDF