ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ หลัง
รายละเอียดร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ หลัง โพสต์เมื่อ 24 พ.ย. 2558
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 doc2015-11-24 16:28:15.pdf
เอกสาร 2 doc2015-11-24 16:28:21.pdf
เอกสาร 3 doc2015-11-24 16:28:40.PDF
เอกสาร 4 doc2015-11-24 16:28:46.PDF
เอกสาร 5 doc2015-11-24 16:30:47.pdf
เอกสาร 6 doc2015-11-24 16:29:05.PDF