ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างปรับปรุงระบบประปาภายในมหาวิทยาลัย ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน
รายละเอียดร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างปรับปรุงระบบประปาภายในมหาวิทยาลัย ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน ๑ งาน โพสต์เมื่อ 4 ม.ค. 2559
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 doc2016-01-04 15:34:21.pdf
เอกสาร 2 doc2016-01-04 15:34:37.pdf
เอกสาร 3 doc2016-01-04 15:34:57.pdf
เอกสาร 4 doc2016-01-04 15:35:09.pdf
เอกสาร 5 doc2016-01-04 15:35:21.pdf