ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างปรับปรุงระบบประปาภายในมหาวิทยาลัย ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒)
รายละเอียดร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างปรับปรุงระบบประปาภายในมหาวิทยาลัย ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒) โพสต์เมื่อ 12 ม.ค. 2559
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 doc2016-01-12 13:36:19.pdf
เอกสาร 2 doc2016-01-12 13:36:57.pdf
เอกสาร 3 doc2016-01-12 13:37:44.pdf
เอกสาร 4 doc2016-01-12 13:37:51.pdf
เอกสาร 5 doc2016-01-12 13:38:02.pdf