ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) การจ้างก่อสร้างศูนย์ประชุมอเนกประสงค์พร้อมลานจอดรถ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ หลัง
รายละเอียด

ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) การจ้างก่อสร้างศูนย์ประชุมอเนกประสงค์พร้อมลานจอดรถ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ หลัง

 โพสต์เมื่อ 25 ม.ค. 2559
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 doc2016-01-25 18:25:34.pdf
เอกสาร 2 doc2016-01-25 18:25:40.pdf
เอกสาร 3 doc2016-01-25 18:25:45.pdf
เอกสาร 4 doc2016-01-25 18:25:52.pdf
เอกสาร 5 doc2016-01-25 18:26:52.pdf
เอกสาร 6 doc2016-07-28 15:15:48.pdf