ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติตัดต่อภาพยนตร์และพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๓๐ ชุด
รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติตัดต่อภาพยนตร์และพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ   ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน ๓๐ ชุด

 โพสต์เมื่อ 14 ก.ย. 2559
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 doc2016-09-14 15:58:40.PDF
เอกสาร 2 doc2016-09-14 14:06:05.PDF
เอกสาร 3 doc2016-09-14 14:06:14.pdf