ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้า ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๓ ชุด
รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้า ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน ๓ ชุด

 โพสต์เมื่อ 14 ก.ย. 2559
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 doc2016-09-14 15:58:04.PDF
เอกสาร 2 doc2016-09-14 14:08:26.PDF
เอกสาร 3 doc2016-09-14 14:08:39.pdf