ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมดาดฟ้ากลุ่มอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน
รายละเอียด

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมดาดฟ้ากลุ่มอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน ๑ งาน

 โพสต์เมื่อ 16 ก.ย. 2559
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 doc2016-09-16 16:06:52.PDF
เอกสาร 2 doc2016-09-16 16:07:03.PDF
เอกสาร 3 doc2016-09-21 09:14:50.PDF
เอกสาร 4 doc2016-09-16 16:07:18.pdf