ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอนุบาลสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ หลัง
รายละเอียด

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอนุบาลสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตำบลสะเดียง            อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ หลัง

 โพสต์เมื่อ 3 ต.ค. 2559
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 doc2016-10-03 16:18:54.PDF
เอกสาร 2 doc2016-10-03 16:19:02.PDF
เอกสาร 3 doc2016-10-03 16:19:09.PDF
เอกสาร 4 doc2016-10-03 16:19:19.pdf