ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศสอบราคารจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไส้เดือน ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 หลัง
รายละเอียด

ประกาศสอบราคารจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไส้เดือน ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 หลัง

 โพสต์เมื่อ 3 ต.ค. 2559
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 doc2016-10-03 17:16:40.PDF
เอกสาร 2 doc2016-10-03 17:16:55.pdf
เอกสาร 3 doc2016-10-03 17:17:13.PDF
เอกสาร 4 doc2016-10-03 17:17:30.PDF
เอกสาร 5 doc2016-10-03 17:17:43.PDF