ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติตัดต่อภาพยนตร์และพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๓๐ ชุด (ครั้งที่ ๒)
รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติตัดต่อภาพยนตร์และพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน ๓๐ ชุด (ครั้งที่ ๒)

 โพสต์เมื่อ 10 ต.ค. 2559
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 doc2016-10-10 14:28:27.PDF
เอกสาร 2 doc2016-10-10 14:28:34.PDF
เอกสาร 3 doc2016-10-10 14:28:43.pdf