ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ร่าง ประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหลอดไฟ LED จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

 ร่าง  ประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหลอดไฟ LED  จำนวน ๒ รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 โพสต์เมื่อ 7 พ.ย. 2559
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 doc2016-11-07 16:58:19.pdf
เอกสาร 2 doc2016-11-07 16:58:14.pdf
เอกสาร 3 doc2016-11-07 16:58:26.PDF
เอกสาร 4 doc2016-11-07 16:58:30.pdf