ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่าง ประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อหลอดไฟ LED จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

ร่าง  ประกาศประกวดราคา  และร่างเอกสารประกวดราคา  ซื้อหลอดไฟ LED  จำนวน ๒ รายการ  พร้อมติดตั้ง  (ครั้งที่ ๒)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 โพสต์เมื่อ 24 พ.ย. 2559
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 doc2016-11-24 17:49:31.pdf
เอกสาร 2 doc2016-11-24 17:49:36.pdf
เอกสาร 3 doc2016-11-24 17:49:42.pdf
เอกสาร 4 doc2016-11-24 17:49:48.PDF
เอกสาร 5 doc2016-11-24 17:50:00.pdf