ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างปรับปรุงถนนเส้นหลักภายในมหาวิทยาลัย ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างปรับปรุงถนนเส้นหลักภายในมหาวิทยาลัย ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 โพสต์เมื่อ 29 พ.ย. 2559
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 doc2016-11-29 16:49:49.pdf
เอกสาร 2 doc2016-11-29 16:50:12.pdf
เอกสาร 3 doc2016-11-29 16:50:46.PDF
เอกสาร 4 doc2016-11-29 16:51:23.pdf
เอกสาร 5 doc2016-11-29 16:52:12.pdf
เอกสาร 6 doc2016-11-29 16:52:39.PDF