ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์  จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 โพสต์เมื่อ 8 ธ.ค. 2560
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 doc2017-12-08 15:04:41.pdf