ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๓ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๓ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง ตำบลสะเดียง  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน  ๔ เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 โพสต์เมื่อ 13 ธ.ค. 2560
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 doc2017-12-15 09:15:06.pdf
เอกสาร 2 doc2017-12-13 15:04:54.PDF
เอกสาร 3 doc2017-12-13 15:05:08.PDF