ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตู้ตั้งพื้น (ไม่มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๕๖,๐๐๐ บีทียู ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตู้ตั้งพื้น (ไม่มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๕๖,๐๐๐ บีทียู  ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์   จำนวน ๔ เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 โพสต์เมื่อ 25 ธ.ค. 2560
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 doc2017-12-26 15:32:52.pdf