ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม ๑๒๐ นิ้ว ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๕๘ จอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม ๑๒๐ นิ้ว  ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน ๕๘ จอ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 โพสต์เมื่อ 8 ม.ค. 2561
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 doc2018-01-08 15:14:15.pdf
เอกสาร 2 doc2018-01-08 15:14:37.PDF
เอกสาร 3 doc2018-01-08 15:14:49.PDF