ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๖๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ เครื่อง
รายละเอียด

ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๖๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ เครื่อง

 โพสต์เมื่อ 22 ก.พ. 2556
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 rHDSwDecnu9LlDUXHuB32013-02-22_09-41-05.pdf