ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑๗๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

ร่าง  ประกาศประกวดราคาซื้อ  และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒  ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน ๑๗๗ เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 โพสต์เมื่อ 6 ก.พ. 2561
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 doc2018-02-06 14:56:05.pdf
เอกสาร 2 doc2018-02-06 14:56:11.pdf
เอกสาร 3 doc2018-02-06 14:56:18.pdf
เอกสาร 4 doc2018-02-06 14:56:22.pdf