ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ตำบลสะเดียง  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน ๑ งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 โพสต์เมื่อ 2 มี.ค. 2561
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 doc2018-03-02 16:33:59.PDF
เอกสาร 2 doc2018-03-02 11:53:38.PDF
เอกสาร 3 doc2018-03-02 11:53:53.PDF
เอกสาร 4 doc2018-03-02 11:54:05.PDF