ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศ ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมแซมลิฟท์โดยสารอาคารคณะวิทยาการจัดการ ตัวที่ ๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด

ประกาศ  ชนะการเสนอราคา  การจัดจ้างซ่อมแซมลิฟท์โดยสารอาคารคณะวิทยาการจัดการ  ตัวที่ ๒  จำนวน ๑ งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 โพสต์เมื่อ 8 พ.ค. 2561
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 doc2018-05-08 16:06:15.pdf