ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศ ประกวดราคาเช่าบริการอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ วงจร เป็นระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

ประกาศ  ประกวดราคาเช่าบริการอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  จำนวน ๑ วงจร  เป็นระยะเวลา ๓ ปี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 โพสต์เมื่อ 17 ต.ค. 2561
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 doc2018-10-22 09:30:50.pdf
เอกสาร 2 doc2018-10-17 15:24:55.pdf
เอกสาร 3 doc2018-10-17 15:25:00.pdf