ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดโปรแกรม SPSS Statistics Base ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดโปรแกรม SPSS Statistics Base ตำบลสะเดียง    อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน ๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 โพสต์เมื่อ 19 ต.ค. 2561
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 doc2018-10-19 14:54:52.pdf
เอกสาร 2 doc2018-10-19 14:54:57.PDF
เอกสาร 3 doc2018-10-19 14:55:04.PDF