ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่าง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยาง ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

ร่าง  ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยาง  ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน ๑ งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 โพสต์เมื่อ 26 ต.ค. 2561
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 doc2018-10-26 11:13:35.PDF
เอกสาร 2 doc2018-10-26 11:13:42.pdf
เอกสาร 3 doc2018-10-26 11:13:48.pdf
เอกสาร 4 doc2018-10-26 11:14:09.pdf
เอกสาร 5 doc2018-10-26 11:14:20.pdf
เอกสาร 6 doc2018-10-26 11:14:28.PDF
เอกสาร 7 doc2018-10-26 11:14:42.pdf