ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์หาคุณค่าทางโภชนาการ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ ชุด
รายละเอียด

ผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์หาคุณค่าทางโภชนาการ ตำบลสะเดียง  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ ชุด

 โพสต์เมื่อ 31 ต.ค. 2561
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 doc2018-10-31 15:37:05.pdf