ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่าง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยาง ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

ร่าง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยาง ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 โพสต์เมื่อ 27 พ.ย. 2561
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 doc2018-11-27 16:15:09.PDF
เอกสาร 2 doc2018-11-27 16:15:15.pdf
เอกสาร 3 doc2018-11-27 16:15:27.pdf
เอกสาร 4 doc2018-11-27 16:15:41.pdf
เอกสาร 5 doc2018-11-27 16:16:02.pdf
เอกสาร 6 doc2018-11-27 16:16:17.PDF
เอกสาร 7 doc2018-11-27 16:16:25.pdf