ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศ ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (PMIS) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด

ประกาศ  ชนะการเสนอราคา  การจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (PMIS)  จำนวน ๑ งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 โพสต์เมื่อ 28 ธ.ค. 2561
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 doc2018-12-28 13:58:42.pdf