ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ร่าง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยาง ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

 ร่าง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยาง ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 โพสต์เมื่อ 9 ม.ค. 2562
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 doc2019-01-09 14:29:49.pdf
เอกสาร 2 doc2019-01-09 14:29:59.pdf
เอกสาร 3 doc2019-01-09 14:30:03.pdf
เอกสาร 4 doc2019-01-09 14:30:09.PDF
เอกสาร 5 doc2019-01-09 14:30:27.pdf
เอกสาร 6 doc2019-01-09 14:30:35.pdf
เอกสาร 7 doc2019-01-09 14:30:40.pdf