ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่าง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยาง ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

ร่าง  ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยาง  ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน ๑ งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 โพสต์เมื่อ 29 ม.ค. 2562
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 doc2019-01-29 16:30:18.PDF
เอกสาร 2 doc2019-01-29 16:30:23.pdf
เอกสาร 3 doc2019-01-29 16:30:27.pdf
เอกสาร 4 doc2019-01-29 16:30:33.PDF
เอกสาร 5 doc2019-01-29 16:30:49.pdf
เอกสาร 6 doc2019-01-29 16:30:56.pdf
เอกสาร 7 doc2019-01-29 16:31:01.pdf