ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ ชุด
รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน ๑ ชุด

 โพสต์เมื่อ 19 ก.พ. 2563
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 news_attact-20200219032256.PDF
เอกสาร 2 news_attact-20200219032331.PDF
เอกสาร 3 news_attact-20200219032355.PDF