ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่าง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ่อเก็บน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบส่งน้ำดิบภายในมหาวิทยาลัย ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ
รายละเอียด

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ่อเก็บน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบส่งน้ำดิบภายในมหาวิทยาลัย ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน ๑ งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 โพสต์เมื่อ 10 มี.ค. 2563
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 news_attact-20200310030612.PDF
เอกสาร 2 news_attact-20200310030620.pdf
เอกสาร 3 news_attact-20200310031034.pdf
เอกสาร 4 news_attact-20200310031045.PDF
เอกสาร 5 news_attact-20200310031056.PDF
เอกสาร 6 news_attact-20200310031104.PDF