ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาภายในมหาวิทยาลัย ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาภายในมหาวิทยาลัย ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน ๑ งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 โพสต์เมื่อ 11 มี.ค. 2563
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 news_attact-20200311020702.pdf
เอกสาร 2 news_attact-20200311020709.pdf
เอกสาร 3 news_attact-20200311020719.PDF
เอกสาร 4 news_attact-20200311020726.PDF
เอกสาร 5 news_attact-20200311020732.PDF