ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่าง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารช่ออินทนิล ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

ร่าง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารช่ออินทนิล ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 โพสต์เมื่อ 27 มี.ค. 2563
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 news_attact-20200327043847.pdf
เอกสาร 2 news_attact-20200327043912.pdf
เอกสาร 3 news_attact-20200327043932.pdf
เอกสาร 4 news_attact-20200327044229.pdf
เอกสาร 5 news_attact-20200327044242.pdf
เอกสาร 6 news_attact-20200327044604.pdf
เอกสาร 7 news_attact-20200327044619.pdf
เอกสาร 8 news_attact-20200327044634.pdf
เอกสาร 9 news_attact-20200327044650.pdf