ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศ ประกวดราคาจ้างถ่ายเอกสารชุดจัดเก็บข้อมูล จำนวน ๒๑๐,๐๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

ประกาศ  ประกวดราคาจ้างถ่ายเอกสารชุดจัดเก็บข้อมูล  จำนวน ๒๑๐,๐๐๐ ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 โพสต์เมื่อ 20 พ.ค. 2563
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 news_attact-20200521085116.pdf
เอกสาร 2 news_attact-20200520035057.pdf
เอกสาร 3 news_attact-20200520035104.pdf