ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 งาน
รายละเอียด

 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  และร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  จำนวน 1 งาน

 โพสต์เมื่อ 11 มี.ค. 2556
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 QKGR1PRLMWR7yUEs8YZw2013-03-11_18-11-58.pdf
เอกสาร 2 YgvzKjgBrNIrVF43728M2013-03-11_18-12-03.pdf
เอกสาร 3 XaozvsSX2vzz7LiFlwor2013-03-11_18-12-09.PDF