ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอัฒจันทร์สนามกีฬาและปรับปรุงระบบรดน้ำสนามฟุตบอล ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน ๑ งาน 
รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอัฒจันทร์สนามกีฬาและปรับปรุงระบบรดน้ำสนามฟุตบอล ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน ๑ งาน 

 โพสต์เมื่อ 14 ธ.ค. 2563
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 news_attact-20201214015758.pdf
เอกสาร 2 news_attact-20201214015805.pdf
เอกสาร 3 news_attact-20201214015813.PDF
เอกสาร 4 news_attact-20201214015818.PDF
เอกสาร 5 news_attact-20201214015828.PDF