ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนมาตรฐานพร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ รายการ
รายละเอียด

เนื่องจากมีผู้เสนอ 1 ราย  และคุณลักษณะที่เสนอไม่ตรงตามที่มหาวิทยาฯ กำหนดไว้

 โพสต์เมื่อ 15 มี.ค. 2556
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 59T5cjSQmtMAlZnHY8O92013-03-15_13-41-21.PDF