ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารปรับอากาศ
รายละเอียด

 

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารปรับอากาศ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 โพสต์เมื่อ 25 มี.ค. 2556
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 Xx3MIg58D7hEwJlPTpOE2013-03-25_11-37-09.pdf