ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด

 ประกาศ  ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  จำนวน 1 ชุด

 โพสต์เมื่อ 25 มี.ค. 2556
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 cCgravzL5024gX3PUCr02013-03-25_18-16-43.PDF