ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 โพสต์เมื่อ 3 พ.ค. 2565
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 news_attact-20220503022644.pdf
เอกสาร 2 news_attact-20220503022812.pdf
เอกสาร 3 news_attact-20220503022834.pdf
เอกสาร 4 news_attact-20220503022903.pdf