ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบส่องสว่างสนามฟุตบอล ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบส่องสว่างสนามฟุตบอล ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน ๑ งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 โพสต์เมื่อ 16 มิ.ย. 2565
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 news_attact-20220617113941.PDF
เอกสาร 2 news_attact-20220617113933.PDF
เอกสาร 3 news_attact-20220616113228.PDF
เอกสาร 4 news_attact-20220616113248.PDF
เอกสาร 5 news_attact-20220616113316.PDF