ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จอ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๕.๕ X ๑๑ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ จอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

ประกาศ  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จอ LED  ขนาดไม่น้อยกว่า ๕.๕ X ๑๑ เมตร  พร้อมติดตั้ง  จำนวน ๑ จอ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 โพสต์เมื่อ 12 ก.ย. 2565
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 news_attact-20220912052242.pdf
เอกสาร 2 news_attact-20220912052254.pdf
เอกสาร 3 news_attact-20220912052300.pdf