ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการศูนย์ทดสอบมาตรฐานทางวิศวกรรมโยธา ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการศูนย์ทดสอบมาตรฐานทางวิศวกรรมโยธา ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 โพสต์เมื่อ 28 ต.ค. 2565
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 ประกาศประกวดราคา20221028025806.PDF
เอกสาร 2 เอกสารประกวดราคา20221028025814.PDF
เอกสาร 3 บก0620221028025821.PDF
เอกสาร 4 คุณลักษณะ20221028025831.PDF