ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาวิชาชีพระยะสั้น ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาวิชาชีพระยะสั้น ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน ๑ งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 โพสต์เมื่อ 15 ก.พ. 2566
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 ประกาศประกวดราคา20230215021335.pdf
เอกสาร 2 เอกสารประกวดราคา20230215021431.pdf
เอกสาร 3 บก0120230215021452.PDF
เอกสาร 4 งวดงาน20230215021505.PDF