ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องร่างประกาศประกวดราคา ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพยาบาล ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคา ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพยาบาล ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน ๑ งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 โพสต์เมื่อ 21 เม.ย. 2566
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 ร่างประกาศประกวดราคา20230421040559.pdf
เอกสาร 2 ร่างเอกสารประกวดราคา20230421040617.pdf
เอกสาร 3 งวดงาน20230421040804.pdf
เอกสาร 4 BOQ20230421041242.pdf
เอกสาร 5 บก0120230421041413.pdf
เอกสาร 6 แบบรูปรายการ20230421041615.pdf